Hitri kontakt

OZVVS Velenje
Kopališka cesta 3, 3320 Velenje
+386 (0)3 587 09 71
+386 (0)3 587 09 71
info@ozvvs-velenje.si

ZVVS

Zveza veteranov vojne za Slovenijo - ZVVS je domoljubna, samostojna, nestrankarska, nepridobitna in nevladna zveza Območnih združenj veteranov vojne za Slovenijo....
VSTOPI

Novice in obvestila Tekoče novice in objave dogodkov - OZVVS Velenje

NAVODILO za organizacijo pomoči v poplavah prizadetim vojnim veteranom, članom ZVVS in ostalim oškod

0 Komentarji
273
22 avg 2023

Zveza veteranov  je že naslednji dan po katastrofalnih poplavah ponudila pomoč svojih članov preko sistema CZ in Rdečega križa Slovenije. Prav tako pa smo opozorili, da smo že nekoliko starejša skupina državljanov, ki lahko opravljamo bolj specifična dela na terenu. Sestal se je tudi sekretariat ZVVS in sprejel nekatere usmeritve in predloge. Med njimi je bila tudi odločitev o nabavi 15 razvlažilnikov prostorov, ki smo jih kupili skupaj z Združenjem Sever, katere smo povabili k skupnemu nastopu. Razvlažilniki so že na terenu in opravljajo svojo funkcijo. Namenjeni so najprej našim članom, kasneje pa bodo lahko na voljo tudi drugim poplavljencem. Prav tako je že nekaj območnih združenj nakazalo denarna sredstva v sklad za naravne nesreče, drugi pa bodo v naslednjih dneh prisotni na terenu na različnih delovnih akcijah. Ocenjujemo pa, da ni potrebno preveč hiteti, saj morajo pristojne službe sanirati osnovno infrastrukturo, popisati škodo in določiti prioritete izvajanja sanacije.

V Zvezi veteranov vojne za Slovenijo nadaljujemo z organiziranjem različnih oblik pomoči in sicer:
-nabavo zahtevnejših materialno tehničnih sredstev (sušilci prostorov, agregati ipd.). Navedena sredstva bo ZVVS nabavljala po izkazanih potrebah iz prizadetih območij. Pri presoji potreb sodelujejo predsedniki pokrajinskih odborov ZVVS (PO ZVVS) na prizadetih območjih. Za vsako navedeno nabavo je potreben sklep predsedstva ZVVS, ki je lahko sprejet tudi na dopisni seji. Nabavljena sredstva ostajajo last ZVVS in se bodo lahko uporabljala v primeru potreb naših članov tam, kjer bo to potrebno.
-posamezni  PO ZVVS in/ali OZVVS lahko zbirajo tudi finančna sredstva  v skladu z finančnimi predpisi, ki veljajo za takšne primere in jih v sodelovanju s predsedniki OZVVS in PO ZVVS izročijo oškodovancem, članom ZVVS. O zbranih sredstvih je potrebno voditi natančno evidenco. Predhodno pa je potrebno preveriti višino pomoči tudi iz davčnega vidika. Če bo to smotrno, bomo sredstva raje nakazali preko humanitarne organizacije, ki to lahko izvaja in je registrirana za humanitarno dejavnost.
-posamezni PO lahko sprejmejo sklep o donaciji finančnih sredstev v določeni višini ter jih nakažejo na račun ZVVS, postavka naravne nesreče. Zbrana sredstva bo ZVVS na podlagi prispelih zahtevkov ter v skladu z določili Pravilnika o pomoči ob naravnih in drugih nesrečah razdelila tistim  članom ZVVS, kateri izpolnjujejo z navedenim Pravilnikom določene pogoje.
-v svojih pokrajinah organizirajte centre za zbiranje različnih materialno-tehničnih sredstev, katere boste prepeljali na za to določene lokacije. O času začetka zbiranja sredstev vas bomo pravočasno obvestili. Enako velja za vrste sredstev, da ne bomo po nepotrebnem obremenjevala tako naše centre kot tudi centre drugih humanitarnih organizacij. Lahko se dogovorite o tudi organizaciji skupnih centrov, npr.  Rdečim križem ali drugo sorodno organizacijo ter tako racionalizirate postopke.
-v skladu z dogovorom s predsedniki PO ZVVS bomo organizirali tudi delovne akcije v posameznih krajih. Za potrebe navedene aktivnosti bo potrebno nabaviti ustrezno orodje in opremo ter se dogovoriti tudi za vrsto del, ki bodo primerna naši sestavi.
Koordinator na ravni ZVVS bo generalni sekretar Mitja Jankovič, v delovni skupini pa bodo podpredsedniki ZVVS Slavko Malešič, Venčeslav Ogrinc ter Božo Majcen.

O aktivnostih, ki jih boste izvajali samo iniciativno in na lastno pobudo obveščajte GS ZVVS.

Pri organizaciji in izvajanju vseh aktivnosti zagotovite varnostne ukrepe ter spoštovanje predpisov s področja finančnega poslovanja.
O načrtovanih aktivnostih obvestite odgovorne osebe na lokalni ravni ter sodelujte tudi z ostalimi humanitarnimi in drugimi organizacijami, predvsem s štabi CZ, SV in po potrebi gasilskimi organizacijami.
Povežite se tudi z ostalimi zainteresiranimi veteranskimi in domoljubnimi organizacijami, še posebej z ZPVD Sever. Nastale stroške si ustrezno razdelite med sodelujočimi.
Poskrbite, da bo o izvajanih aktivnostih obveščena lokalna in širša slovenska javnost.

Vsem vam izrekam zahvalo za do sedaj opravljena plemenita dejanja pomoči našim soborcem in prijateljem ter vsem, ki so v tej naravni katastrofi utrpeli nepredstavljivo tragedijo. Prepričan sem, da bomo ravnali enako tudi v prihodnje!

Ladislav LIPIČ
Predsednik Zveze veteranov vojne za Slovenijo

0.0
Zadnja posodobitev: torek 22 avgust 2023 17:27
Sorodne Novice: Poročilo o skupščini OZVVS Velenje z dne 22. 3. 2024 Vabljeni na redni letni zbor OZVVS Velenje 2024 Razpis za 21. prvenstvo ZVVS v smučanju in streljanju z MK-puško na Golteh Predsednika veteranskih organizacij ZVVS in ZPVD Sever o stavkah, ki pretresajo Slovenijo Svečana akademija ob 30 letnici ZVVS 7. družabno in stanovsko srečanje praporščakov ZVVS Pomoč ob poplavah Čestitka predsednika ZVVS Ladislava Lipiča ob Dnevu državnosti Zapisnik volilne konference OZVVS Velenje, 2023 Vabljeni na Volilno konferenco OZVVS Velenje, 2023
poplava

Brez komentarjev...

Komentirajte

Vaš e-naslov ne bo objavljen..

logo_ozvvsv
Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Velenje
Kopališka c. 3, Velenje
041 635 006
MOVelenje
Program dela OZVVS Velenje v letu 2024 delno financirata Mestna občina Velenje in občina Šmartno ob Paki.
Foto galerija

Foto galerija

Vstopi
Video galerija

Video galerija

Vstopi
ČLAN
Včlani se v OZVVS Velenje

Želite postati naša članica ali naš član? Veseli bomo, če boste pristopili v naše vrste!