Hitri kontakt

OZVVS Velenje
Kopališka cesta 3, 3320 Velenje
+386 (0)3 587 09 71
+386 (0)3 587 09 71
info@ozvvs-velenje.si

ZVVS

Zveza veteranov vojne za Slovenijo - ZVVS je domoljubna, samostojna, nestrankarska, nepridobitna in nevladna zveza Območnih združenj veteranov vojne za Slovenijo....
VSTOPI

Članstvo in prijavnica v OZVVS Velenje oseba, ki ima stalno prebivališče na območju združenja in se strinja s statutom združenja.

Članstvo

Član OZVVS Velenje, lahko postane aktivni udeleženec priprav ali aktivnosti v vojni za Slovenijo, ki je državljan Republike Slovenije in je v obdobju od 17. maja 1990 do 26. oktobra 1991, ne glede na čas trajanja udeležbe, aktivno opravljal naloge v pripravah ali v vojni za Slovenijo kot:

 • organizatorji in pripadniki MSNZ,
 • pripadniki TO,
 • pripadniki organov za notranje zadeve
 • člani republiške koordinacije in pokrajinskih koordinacij oziroma podskupin,pripadniki enot za zveze države ali občine, pripadniki Narodne zaščite,
 • delavci upravnih organov, pristojnih za obrambne ali notranje zadeve oziroma drugih državnih organov,
 • pripadniki civilne zaščite,
 • zaposleni v podjetjih in institucijah, ki so izvajali naloge civilne obrambe,
 • prostovoljci v enotah TO, organih za notranje zadeve, Narodne zaščite, enotah za zveze Republike Slovenije in občin, civilne zaščite, upravnih organih za obrambne in notranje zadeve, drugih državnih organih in podjetjih
 • posamezniki, ki so na zahtevo poveljstev in poveljnikov vojaških enot TO ter tedanje milice, neposredno sodelovali pri pogajanjih, zbiranju obveščevalnih podatkov, izvajanju oskrbe, oviranju komunikacij, utrjevanju poveljniških mest in obrambnih položajev ter zagotavljanju nastanitvenih, delovnih in skladiščnih prostorov,
 • najodgovornejši člani občinskih izvršnih svetov in poverjeništev, ki so na območju vojaških spopadov neposredno opravljali obrambne naloge za potrebe TO in tedanje milice,
 • člani štabov za civilno zaščito ter njihovih specializiranih enot, ki so opravljali obrambne naloge na območju oboroženih spopadov,
 • delavci slovenske carine na območju vojaških spopadov, ki so izvajali naloge na mejnih prehodih na podlagi zahtev koordinacijskih podskupin;

in še:

 • posamezniki, ki so kot kulturni ali umetniški delavci oziroma predstavniki sredstev javnega obveščanja s svojo aktivnostjo spodbujali in osveščali slovensko javnost v najtežjih trenutkih procesa osamosvajanja, priprav na vojno in vojne za Slovenijo,
 • člani Rdečega križa Slovenije in zdravstveni delavci,
 • najožji svojci udeleženk in udeležencev v pripravah vojne in v vojni za Slovenijo (zakonci in otroci),
 • svojci žrtev vojne za Slovenijo (zakonski in izven zakonski partnerji, otroci, bratje, sestre, pastorki in starši), invalidi in ranjeni v vojni za Slovenijo v letu 1991, na lastno željo,
 • osebe, ki so pravočasno prestopile iz JLA in niso aktivno sodelovale v vojaški agresiji na Republiko Slovenijo in so v času po prestopu aktivno sodelovale pri obrambi Republike Slovenje v času vojne.

Člani Območnih združenj VVS ne morejo postati osebe, ki so s svojim ravnanjem ovirale priprave na vojno ali aktivnosti v vojni za Slovenijo.

Prijavnica

Spoštovani!

Prijavnico za včlanitev v Zvezo veteranov vojne za Slovenijo dobite na našem Območnem združenju veteranov vojne za Slovenijo Velenje.

pdf Prijavnica Zveze veteranov vojne za Slovenijo

Preberite si "Varovanje osebnih podatkov".

E-prijava

Varstvo osebnih podatkov

logo_ozvvsv
Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Velenje
Kopališka c. 3, Velenje
041 635 006
MOVelenje
Program dela OZVVS Velenje v letu 2024 delno financirata Mestna občina Velenje in občina Šmartno ob Paki.
Foto galerija

Foto galerija

Vstopi
Video galerija

Video galerija

Vstopi
ČLAN
Včlani se v OZVVS Velenje

Želite postati naša članica ali naš član? Veseli bomo, če boste pristopili v naše vrste!