Hitri kontakt

OZVVS Velenje
Kopališka cesta 3, 3320 Velenje
+386 (0)3 587 09 71
+386 (0)3 587 09 71
info@ozvvs-velenje.si

ZVVS

Zveza veteranov vojne za Slovenijo - ZVVS je domoljubna, samostojna, nestrankarska, nepridobitna in nevladna zveza Območnih združenj veteranov vojne za Slovenijo....
VSTOPI

Novice in obvestila Tekoče novice in objave dogodkov - OZVVS Velenje

Razpis - 16. Veteranske športne igre

0 Komentarji
1353
13 maj 2017

16. VETERANSKE ŠPORTNE IGRE ŠPORTNA DVORANA OBČINE HOČE-SLIVNICA, 10. junij 2017
Organizatorja: ZVEZA VETERANOV VOJNE ZA SLOVENIJO in ZVEZA POLICIJSKIH VETERANSKIH DRUŠTEV SEVER

1. SPLOŠNA DOLOČILA

Na veteranskih igrah lahko sodelujejo le člani Območnih združenj veteranov vojne za Slovenijo (v nadaljevanju OZVVS) in člani Policijskih veteranskih društev SEVER (v nadaljevanju PVDS). Tekmovalci morajo pri sebi imeti dokument, iz katerega je razvidno članstvo omenjenih društev. Pravilnost prijav preverjajo odgovorne osebe Zveze veteranov vojne za Slovenijo (v nadaljevanju ZVVS) in Zveze policijskih veteranskih društev Sever (v nadaljevanju ZPVDS).
Rok prijave za sodelovanje na veteranskih igrah je ponedeljek, 29. maj 2017. Po tem datumu prijave ne bodo več možne. Vse prijave je potrebno pošiljati po elektronski pošti na naslov: zveza@zvvs.si. Na prijavni obrazec vpišite kontaktno osebo in telefonsko številko, na katero bo organizator lahko izvedel potrebno koordinacijo. V kolikor posamezna ekipa nima elektronskega naslova, naj prijavo obvezno pošlje po faxu na številko 01/ 524 26 88.
Pred pričetkom iger bo ekipam s strani organizacijskega odbora po E-pošti dostavljen okvirni razpored tekmovanja po posameznih tekmovalnih panogah.
Tekmovanja se bodo pričela ob 09.30 uri. V primeru zamude bodo ekipe/posamezniki diskvalificirani, njihov morebitni nasprotnik pa avtomatično uvrščen v naslednji krog tekmovanja. Če bo zamuda upravičena, bo o nadaljnjem sodelovanju zamudnika odločal organizacijski odbor tekmovanja.
Dne 5. 6. 2017, ob 10. uri bo v Hočah sestanek Komisije za šport pri ZVVS, na katerem bo izvedeno žrebanje startnih številk in izdelan razpored nastopov za vsa tekmovanja.
Na dan tekmovanja se morajo vse ekipe obvezno prijaviti v sprejemni pisarni v Športni dvorani v Hočah.
Parkirišča bo zagotovil organizator tekmovanja.

ORGANIZACIJA IGER: Veteranske športne igre bodo potekale v organizaciji ZVVS, ZPVDS, OZVVS Maribor in PVDS Maribor.

2. PRAVILA TEKMOVANJA

2.1. ŠAH
Tekmovanje bo potekalo v prostorih OŠ Hoče. Tekmuje se po švicarskem sistemu, tekmovalni čas je 10 minut na igralca. Ob prijavi ekipe je obvezen poimenski seznam tekmovalcev.
Vsaka ekipa mora prinesti dve brezhibni šahovski uri.
Nosilci tekmovanj so ekipe, ki so bile na zadnjih igrah najbolje uvrščene.
Uporaba vseh vrst elektronskih naprav med tekmovanjem je prepovedana. Tekmovalci morajo med igro izključiti mobilne telefone. V primeru neupoštevanja pravil bodo tekmovalci diskvalificirani.
Ekipa šteje 3 člane (vsaka ekipa ima pravico prijaviti tudi rezervo). Ekipa se prijavi pred pričetkom tekmovanja in mora biti identična s tekmovalci na prijavnici.
Kriteriji za uvrstitev: večje število točk, srednji Buchholzov koeficient, Buchholzov koeficient, medsebojni izid in večje število zmag.

2.2. STRELJANJE
Tekmovanje bo potekalo na strelišču za zračno puško v športni dvorani Hoče.
Ekipa šteje 3 člane in rezervo.
Tekmuje se s serijsko zračno puško (odprte namerilne naprave), ki jo tekmovalci prinesejo s seboj, stoje. Organizator bo zagotovil orožje za tiste ekipe, ki ne bodo imele svojega orožja. Tarče in strelivo zagotovi organizator.
Poskusnih strelov je 5 , za rezultat se strelja deset (10) strelov v dve tarči (2x5), razdalja je 10 metrov, streljanje v tarčo R-8. Čas streljanja je 15 minut.
Ocenjevanje tarč poteka po Pravilniku Strelske zveze Slovenije.

2.3. KOŠARKA
Skupinski del tekmovanja bo potekal v športni dvorani Hoče. Tekmovalna ekipa šteje 3 člane in 1 (eno) rezervo. Igra se do 15 doseženih točk ali 15 minut. Zmaga ekipa, ki prva doseže 15 točk ali doseže več točk v 15 minutah igre. Koš iz igre se šteje 1 točko, prosti met 1 točko. Met z razdalje več kot 6,25 m šteje 2 točki in bo upoštevan šele v polfinalnem in finalnem delu. Menjava igralcev se lahko izvaja le ob prekinitvah. Po petih, desetih in petnajstih osebnih napakah se izvaja prosti met s tem, da se po storjenih petnajstih prekrških izvajajo prosti meti za vsak prekršek. V primeru pasivne igre lahko sodnik odvzeme žogo.
Ekipe bodo razdeljene v 4 skupine, v katerih vsaka ekipa igra z vsako. Zmagovalci ekip igrajo polfinale tako, da zmagovalka 1. skupine igra z zmagovalko 3. skupine, zmagovalka 2. skupine pa z zmagovalko 4. skupine. V malem finalu poraženca igrata za 3. mesto, zmagovalca pa v velikem finalu za 1. mesto. Vrstni red ostalih ekip se določi na osnovi doseženih rezultatov. Najboljše štiri ekipe iz VŠI 2016 bodo nosilke skupin. Organizator si pridržuje pravico zmanjšanja skupin glede na število prijavljenih ekip.

2.4. MET BOMBE
Tekmovanje bo potekalo ob športni dvorani Hoče, neposredno ob balinišču . Tekmuje se v športni opremi. Ekipo sestavljajo 3 tekmovalci in rezerva. Ekipa ima svoj tekmovalni karton.
Vsak tekmovalec meče 3 (tri) bombe - prvo na 1. cilj (15m), drugo na 2. cilj (20m) in tretjo na 3. cilj (25m). Ekipa uporablja bombe, ki jih pripravi organizator. Teža bombe je 350 g. Meče se z mesta – stoje in preko glave.
Cilj je označen z dvema koncentričnima krogoma. Premer velikega kroga je 4 m, premer malega kroga je 2 m. V sredini kroga je postavljena zastavica.
V kolikor bomba pade na črto se šteje točka navzgor. Sodniki imajo zastavico, s katero naznanijo start za met bombe ter označijo mesto padca bombe.
Po zaključku ekipnega metanja bomb sodniki poberejo bombe in jih pripravijo za metanje naslednje ekipe.
Zmaga ekipa, ki zbere največje število točk. V primeru, da imata dve ali več ekip enako število točk, se za prva tri mesta mečejo dodatni meti po principu predhodnega tekmovanja do dokončnega rezultata. Od četrtega mesta naprej pa si ekipe mesta delijo tako, da vse ekipe z enakim številom točk dobijo število točk za prvo deljeno mesto (na primer tri ekipe, ki si razdelijo četrto mesto, vse dobijo točke za četrto mesto).

2.5. PIKADO
Tekmovanje bo potekalo na elektronskih pikadih v prostorih športne dvorane Hoče . Tekmuje se po sistemu »MASTER OUT 301«. Ekipo sestavljajo 4 tekmovalci in rezerva.

Žreb razdeli ekipe v dve skupini.
Tekmovanje poteka po dvojnem sistemu tekmovanja z 8, 16, 24 ali 32 ekipami.
Ekipa tekmuje z nasprotno ekipo v 3 (treh) igrah, dva posamezno in en par.
V kolikor ekipa po igrah posamezniko že vodi z 2:0 se igra parov ne izvede.
Po prvem krogu se poražene ekipe zvrstijo na levi strani v repesažu.
Vsaka ekipa mora biti poražena dvakrat, nato izpade iz nadaljnjega tekmovanja.
V finalu igrata zmagovalca desne in leve strani. Zmagovalec leve strani mora v finalu zmagati dvakrat, da postane zmagovalec turnirja.
Ekipni vrstni red dobimo z upoštevanjem dvojnega sistema tekmovanja.
O točnem pričetku tekmovanja boste obveščeni po opravljenem žrebu.

2.6. VLEČENJE VRVI
Tekmovanje bo potekalo na asfaltni površini pred vhodom v športno dvorano Hoče. Ekipa šteje 6 članov in 2 rezervi. Tekmuje se v športni obutvi – nizki športni copati. Ekipa, ki ne bo primerno obuta, bo diskvalificirana. Tekmovanje poteka po sistemu dodatnega tekmovanja, s tem da zmaga tista ekipa, ki dvakrat premaga nasprotnika, poražena ekipa pa se uvrsti v repesaž. Ob ponovnem vlečenju se zamenjata strani tekmovalnih ekip.
Vlečna vrv je na sredini označena z vidno črto ali zastavico. Na tleh so tri črte oddaljene ena od druge za 1 m. Vseh šest tekmovalcev na vsaki strani prime vrv in jo napne, tako da je oznaka sredine vrvi poravnana s srednjo črto na tleh. Na znak sodnika tekmovalci začnejo vleči vrv vsak v svojo smer in ko nasprotnika potegnejo tako, da sredinska oznaka vrvi prečka skrajno označeno črto na tleh, je ekipa zmagala.
Tekmovalci med vlečenjem ne smejo vrvi ovijati okoli telesa ali roke in ne smejo sedeti.
O točnem pričetku tekmovanja boste obveščeni po opravljenem žrebu.

3. ODGOVORNOST
Tekmovalci nastopajo na lastno odgovornost.

4. PRITOŽBE
Komisijo za pritožbe sestavljajo: vodja tekmovanja, glavni sodnik za posamezno tekmovalno disciplino in predstavnik organizatorja za posamezno tekmovalno disciplino (kontaktna oseba organizatorja). V kolikor se pritoži ekipa organizatorja, se član komisije organizatorja izloči in se ga nadomesti v skladu z dogovorom.
Pritožba, ki jo lahko poda le vodja posamezne tekmovalne ekipe, mora biti vložena pisno v času 10 minut po zaključku tekmovanja/posamezne discipline oziroma izdaje neuradnih rezultatov na oglasni deski. Za pritožbo se plača kavcija v znesku 50 evrov. Če kavcija ni plačana, se pritožbe ne obravnava.
Pritožba mora biti rešena pred razglasitvijo uradnih rezultatov. Odločitev komisije je dokončna.
V primeru pozitivne rešitve pritožbe se znesek vrne, v nasprotnem primeru pa preda organizatorju tekmovanja.
Uradni rezultati se lahko razglasijo šele po razrešitvi vseh pritožb.

5. TOČKOVANJE
Za točkovanje se šteje skupni rezultat ekipe in sicer za 1. mesto 150 točk, 2. mesto 130 točk, 3. mesto 110 točk, 4. mesto 100 točk, 5. mesto 90 točk, 6. mesto 80 točk, 7. mesto 75 točk, 8. mesto 70 točk, 9. mesto 65 točk, 10. mesto 63 točk, 11. mesto 61 točk, 12. mesto 59 točk, 13. mesto 57 točk, 14. mesto 55 točk, 15. mesto 53 točk, 16. mesto 51 točk, 17. mesto 49 točk, 18. mesto 47 točk, 19. mesto 45 točk, 20. mesto 43 točk, 21. mesto 41 točk, 22. mesto 39 točk, 23. mesto 38 točk, 24. mesto 37 točk in vsako naslednje mesto 1 točka manj.

6. OSTALO
Kot dopolnilna športna panoga za vse udeležence (tudi navijače in goste) bo organizirano tekmovanje v ruskem kegljanju. Prijave se bodo zbirale neposredno na tekmovališču na dan prireditve. Najboljši trije udeleženci v ženski in moški konkurenci bodo prejeli medalje. Tekmovanje ne šteje v skupno ekipno razvrstitev in je namenjeno razvedrilu in zabavi.
Za vse sodelujoče (tekmovalce in spremljevalce) bo zagotovljen topli obrok in brezalkoholna pijača.
Na vseh tekmovališčih bo za tekmovalce zagotovljena voda.
Ostala gostinska ponudba bo samoplačljiva.
Prosimo vas, da na tekmovanje prijavite samo tiste posameznike, ki se bodo tekmovanja zanesljivo udeležili. Neudeležba pomeni veliko finančno obremenitev organizatorjev.
Veteranske igre so tudi družabni dogodek, zato je zaželena čim večja udeležba navijačev. Prosimo, da skupaj s tekmovalci sporočite tudi število prisotnih spremljevalcev.

Adi Vidmajer
predsednik športne komisije


Zopet je leto okoli in na vrsti med drugim je druženje na 16. Veteranskih igrah, ki bodo letos v Občini HOČE, Slivnica pri Mariboru – športna dvorana! 

Za člane OZVVS Velenje je organiziran avtobusni prevoz (50 sedežev ) z zajtrkom!
Relacija:
Velenje, odhod ob 6.30 uri (avtobusna postaja Velenje)
Šoštanj, odhod ob.6.45 uri (avtobusna postaja Šoštanj )
Šmartno ob Paki (Paška vas ob 7.00) - trgovina  Mercator

PRIJAVE za tekmovanje članov OZVVS Velenje sprejemamo do četrtka 25. maja 2017 predsedniku OZVVS Velenje, Zdenko Hriberšek ali Tratnik Marjana!

Na 15. Veteranskih športnih igrah v letu 2016 smo bili 7, kaj pa letos!

0.0
Zadnja posodobitev: sobota 13 maj 2017 14:25
Sorodne Novice: 22. VETERANSKE ŠPORTNE IGRE - DRAVOGRAD Veteranske športne igre v Izoli 20. Veteranske športne igre ZVVS Razpis 17. državnega prvenstva ZVVS v smučanju in streljanju, Golte 2020 Razpis 16. državnega prvenstva ZVVS v smučanju in streljanju, Golte 2019 Vabilo in razpis za 3. tekmovanje v lovu rib s plovcem, 2018 17. veteranske športne igre Mladinski svet Slovenije razpisuje natečaj Prostovoljec leta Razpis 15. državnega prvenstva ZVVS v smučanju in streljanju, Golte 2018 Razpis 14. prvenstva ZVVS v veleslalomu, Cerkno 2018
veteranske športne igre

Brez komentarjev...

Komentirajte

Vaš e-naslov ne bo objavljen..

logo_ozvvsv
Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Velenje
Kopališka c. 3, Velenje
041 635 006
MOVelenje
Program dela OZVVS Velenje v letu 2023 delno financirata Mestna občina Velenje in občina Šmartno ob Paki.
Foto galerija

Foto galerija

Vstopi
Video galerija

Video galerija

Vstopi
ČLAN
Včlani se v OZVVS Velenje

Želite postati naša članica ali naš član? Veseli bomo, če boste pristopili v naše vrste!