Hitri kontakt

OZVVS Velenje
Kopališka cesta 3, 3320 Velenje
+386 (0)3 587 09 71
+386 (0)3 587 09 71
info@ozvvs-velenje.si

ZVVS

Zveza veteranov vojne za Slovenijo - ZVVS je domoljubna, samostojna, nestrankarska, nepridobitna in nevladna zveza Območnih združenj veteranov vojne za Slovenijo....
VSTOPI

Novice in obvestila Tekoče novice in objave dogodkov - OZVVS Velenje

Vabilo na volilni zbor OZVVS Velenje

0 Komentarji
1614
11 mar 2015

Na osnovi Statuta OZVVS Velenje in sklepa 42. redne seje predsedstva SKLICUJEM VOLILNI ZBOR VETERANOV Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Velenje, ki bo v, četrtek 09.04.2015 ob 17.00 uri, v gostišču pod Jakcem (RPS – Gorenje). Udeležbo je potrdil tudi predsednik ZVVS, general major Ladislav Lipič.

Dnevni red:

1. Uvodni pozdrav udeležencem Volilnega Zbora Veteranov.
Predsednik Hriberšek Z.

2. Izvolitev organov volilnega zbora:
-  Delovnega predsednika in dva člana predsedstva
-  Zapisničarka, dveh overiteljev zapisnika
-  Verifikacijska in volilna komisija

3. Obravnava letnega poročila o delu OZVVS Velenje za leto 2014.
Poroča: Predsednik Hriberšek Z.

4. Obravnava finančnega poročila za leto 2014.
Poročata: Predsednik Hriberšek Z.. in računovodski servis Vrhovnik M.

5. Obravnava poročilo predsednika ČR.
Poroča: Predsednik ČR, Klemenčič M.

6. Obravnava poročila predsednika NO:
Poroča: Predsednik NO, Tepej S

7. Poročilo verifikacijske komisije.
Poroča: Ramšak S.

8. Razprava po poročilih.

9. Sprejem sklepov (predlog sklepov):
- Sklep 1: Zbor Veteranov OZVVS Velenje sprejema in potrjuje poročila o poslovanju in delu v letu 2014.
- Sklep 2: Zbor Veteranov sprejema in potrjuje finančno por. in zaklj. račun OZVVS Velenje za leto 2014.

10. Povzetek dela Organov OZVVS Velenje v mandatnem obdobju 2010-2014
Poročilo preds. Hriberšek Z.

11. Razrešitev organov OZVVS Velenje, preteklega mandatnega obdobja 2010-2014 (preds., člani preds., podpreds., NO, ČR.)
Delovni predsednik: Ahtik M.

12. Volitve organov OZVVS Velenje
Preds., podpreds.; člane preds.; člane NO in člane ČR, Ahtik M., volilna komisija

13. Seznanitev članov OZVVS Velenje s Planom dela in Finančnim planom OZVVS Velenje za leto 2015 ter višino članarine za leto 2015.
Poroča: Predsednik
- Sklep 3: Zbor Veteranov OZVVS Velenje potrjuje Plan dela; Finančni plan in višina članarine za leto 2015.

14. Podelitev priznanj in pohval zaslužnim članom OZVVS Velenje.
15. Pobude in predlogi.
16. Družabno srečanje.
OPOMBA: Imetniki veteranske uniforme naj se zbora Veteranov udeležijo v uniformi; vabilo je bilo potrjeno na 42. Seji predsedstva 02.03.2015

Veteranski pozdrav!

Predsednik OZVVS Velenje
Zdenko  Hriberšek

priloga Vabilo z letnim planom dela 2015

0.0
Zadnja posodobitev: -/-
Sorodne Novice: STROKOVNA EKSKURZIJA OZSČ VELENJE ZA LETO 2023 Vabljeni na vseslovensko veteransko srečanje, VISTA Velenje Vabilo na 30. Pentatlon, Gora Oljka Zapisnik volilne konference OZVVS Velenje, 2023 Vabljeni na Volilno konferenco OZVVS Velenje, 2023 Vabilo na 31. srečanje nosilcev spominskega znaka "Golte 91" in pripadnikov 151. helikopte Redni letni zbor članov in članic Združenja veteranov in veterank Območnega združenja veteranov vojn Članice in člani OZVVS Velenje vabljeni na redni letni zbor Nagovor predsednika Državnega zbora Igorja Zorčiča na letnem zboru ZVVS Glavni zbor Zveze veteranov vojne za Slovenijo 2021
volilni zbor

Brez komentarjev...

Komentirajte

Vaš e-naslov ne bo objavljen..

logo_ozvvsv
Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Velenje
Kopališka c. 3, Velenje
041 635 006
MOVelenje
Program dela OZVVS Velenje v letu 2023 delno financirata Mestna občina Velenje in občina Šmartno ob Paki.
Foto galerija

Foto galerija

Vstopi
Video galerija

Video galerija

Vstopi
ČLAN
Včlani se v OZVVS Velenje

Želite postati naša članica ali naš član? Veseli bomo, če boste pristopili v naše vrste!