Hitri kontakt

OZVVS Velenje
Kopališka cesta 3, 3320 Velenje
+386 (0)3 587 09 71
+386 (0)3 587 09 71
info@ozvvs-velenje.si

ZVVS

Zveza veteranov vojne za Slovenijo - ZVVS je domoljubna, samostojna, nestrankarska, nepridobitna in nevladna zveza Območnih združenj veteranov vojne za Slovenijo....
VSTOPI

Novice in obvestila Tekoče novice in objave dogodkov - OZVVS Velenje

Vabljeni na VOLILNI ZBOR VETERANOV in VETERANK OZVVS Velenje

0 Komentarji
981
05 mar 2019

Na osnovi Statuta OZVVS Velenje in sklepa 28. redne seje predsedstva SKLICUJEM VOLILNI ZBOR VETERANOV IN VETERANK Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Velenje, za mandatno obdobje 2019-2023, ki bo v sredo, 03.04.2019 ob 17.00 uri, v gostišču pod Jakcem z naslednjim dnevnim redom:

1. Uvodni pozdrav udeležencem Zbora Veteranov in veterank in svečano veteransko dejanje. Predsednik Hriberšek Z, Hudarin S., Bauman M.

2. Izvolitev organov zbora veteranov. Delovnega predsednika in dva člana predsedstva, zapisničarka, dveh overiteljev zapisnika. Verifikacijska komisija

3. Obravnava letnega poročila o delu OZVVS Velenje za leto 2018.
- Poroča: Predsednik Hriberšek Z.

4. Obravnava finančnega poročila za leto 2018.
- Poročata: Predsednik Hriberšek Z.. in računovodski servis Vrhovnik M.

5. Obravnava poročilo predsednika ČR.
- Poroča: Predsednik ČR, Karl Drago Seme

6. Obravnava poročila predsednika NO:
- Poroča: Predsednik NO, Kuri S. 

7. Poročilo verifikacijske komisije.
- Poroča: Ramšak S., Tratnik M.

8. Razprava po poročilih.
9. Sprejem sklepov (predlog sklepov):
- Sklep 1: Zbor Veteranov OZVVS Velenje sprejema in potrjuje poročila o poslovanju in delu v letu 2018.
- Sklep 2: Zbor Veteranov sprejema in potrjuje finančno por. in zaklju. račun OZVVS Velenje za leto 2018.

10. Seznanitev članov OZVVS Velenje s Planom dela in Finančnim planom OZVVS Velenje za leto 2019 ter višino članarine za leto 2020: poroča predsednik Hriberšek Z.   
- Sklep 3: Zbor Veteranov OZVVS Velenje potrjuje Plan dela; Finančni plan in višino članarine za leto 2020 

11. Predlog sprememb STATUTA OZVVS Velenje.

12. Volitve v organe OZVVS Velenje za mandatno obdobje 2019-2023
- predsednika, podpredsednika in člane predsedstva,
- člane NO, člane ČR
Volilna komisija.

13. Podelitev priznanj in pohval zaslužnim članom OZVVS Velenje in drugim.
14. Pobude in predlogi.
15. Družabno srečanje. 

OPOMBA: Imetniki veteranske uniforme naj se zbora Veteranov udeležijo v uniformi; Vabilo je bilo prejeto In potrjeno na 28. seji predsedstva OZVVS Velenje, 11. 02.2019.

Veteranski pozdrav!   

Predsednik OZVVS Velenje
Zdenko Hriberšek

0.0
Zadnja posodobitev: torek 05 marec 2019 10:43
Sorodne Novice: STROKOVNA EKSKURZIJA OZSČ VELENJE ZA LETO 2023 Vabljeni na proslavo ob 55-letnici TO Dan suverenosti - vabljeni na srečanje veteranskih organizacij Vabljeni na vseslovensko veteransko srečanje, VISTA Velenje Pogled vojnih veteranov 91 na trenutne razmere v Republiki Sloveniji 17. maj - Dan veteranov vojne 1991 Vabljeni na prireditev ob treh praznikih Zapisnik volilne konference OZVVS Velenje, 2023 Vabljeni na Volilno konferenco OZVVS Velenje, 2023 Vabljeni na otvoritev Parka državnosti
volilni zbor

Brez komentarjev...

Komentirajte

Vaš e-naslov ne bo objavljen..

logo_ozvvsv
Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Velenje
Kopališka c. 3, Velenje
041 635 006
MOVelenje
Program dela OZVVS Velenje v letu 2023 delno financirata Mestna občina Velenje in občina Šmartno ob Paki.
Foto galerija

Foto galerija

Vstopi
Video galerija

Video galerija

Vstopi
ČLAN
Včlani se v OZVVS Velenje

Želite postati naša članica ali naš član? Veseli bomo, če boste pristopili v naše vrste!